XPikachu

from , originally released 31st December, 1969

XPikachu là game có lối chơi đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn khi ghi điểm bằng cách chọn 1 cặp giống nhau. Hẵn các bạn đã quá quen thuộc với trò chơi Pikachu Kawai trên PC và đây là trãi nghiệm mới trên phiên bản iPhone có IOS từ 4x ...


Recent posts about XPikachu