XPikachu

XPikachu là game có lối chơi đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn khi ghi điểm bằng cách chọn 1 cặp giống nhau. Hẵn các bạn đã quá quen thuộc với trò chơi Pikachu Kawai trên PC và đây là trãi nghiệm mới trên phiên bản iPhone có IOS từ 4x ...


Currently Unavailable
Recent posts about XPikachu
discussion by