WordShake CZ

Princip hry je přesouváním dlaždic s písmeny složit slovo, za
které dostanete bodové ohodnocení. Cílem je udržet se ve hře co
nejdéle a získat co nejvíce bodů. V každém levelu je nutné složit
předepsaný počet slov, přičemž vzrůstá obtížnost, ale přibývají i
nové možnosti řešení a různé výhody.
    Za každé složené slovo dostáváte počet bodů, který je dán bo-
dovou hodnotou jednotlivých písmen, ze kterých je slovo složeno a
také započtením výhod z bonusových dlaždic,pokud je slovo obsahu-
je. Také dostáváte k dispozici další 3 tahy a za každé 5-té slovo
dalších 10 tahů. V pozdějších levelech je možné pokud najdete bo-
nus „nákup” vyměnit určité množství bodů za tahy, aby jste se
udrželi ve hře déle. Písmena,které složené slovo obsahuje jsou ze
hry odebrána a do hry se náhodně nageneruje stejný počet nových
písmen do libovolného prázdného místa plochy.
  S každým dalším levelem také vzrůstá obtížnost. Ubývá prázdné
místo, které můžete použít k manévrování s dlaždicemi a objevují
se pevné dlaždice, které blokují možnost posuvu a také dlaždice
umožňující různé výhody. Všechny typy dlaždic (až na některé pev-
né) obsahují písmena a můžete je použít ve vašem slově.Tím je zá-
roveň aktivujete.
ZKUSTE TO – JE TO ZÁBAVA !!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>