Thai Trivia

Hundreds of general knowledge questions to play and chalenge your friends to beat your highs score.

NOTE: all questions are in Thai

คุณรู้รึเปล่าว่า ใครเป็นมนุษย์คนแรกที่วิ่งระยะ 1 ไมล์ ภายใน 4 นาที

แล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าบนโลกนี้มีอาหารที่ไม่มีวันหมดอายุ

สนุกกับคำถามความรู้ทั่วไปในเวลาว่าง

– คำถามครอบคลุมเกี่ยวกับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะสงครามโลกครั้งที่สอง หรือละครช่องสาม

– คำถามจะถูกเพิ่มในเวอร์ชันต่อๆไป

หากต้องการ
– แจ้งข้อผิดพลาดของแอพพลิเคชัน หรือคำถาม
– เสนอความสามารถของแอพพลิเคชัน
– เสนอคำถาม
กรุณาเข้ามาที่ facebook ของแอพพลิเคชัน

http://www.facebook.com/pages/Thai-Trivia/302895479745595


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>