Tết 2012 – Year of the dragon

Tết is around! Sweep the bad luck away collecting Li Xi. Send the lucky money you collected to your friends.

Catch the falling red envelopes, stay focus not to hit the firecracker, otherwise you will blow up your score! After a game, offer a virtual Li Xi to any of your friend on Facebook and wish them a happy new year!

Optimized for retina display, and available in both English and Vietnamese.

————————-

Tết tràn đầy quanh ta, hãy gom thật nhiều lì xì để xả xui nhé. Bạn có thể gửi lộc đầu năm thu được cho bạn bè mình.

Hãy nhặt những phong bao đỏ đang rơi, để ý không đụng vào những trái pháo vì chúng sẽ làm cháy túi bạn. Sau khi chơi, bạn có thể tặng tiền lì xì này cho bạn bè trên Facebook và chúc Tết họ.

Được làm theo chuẩn Retina, với hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>