Phương tiện giao thông

Phân biệt các phương tiện giao thông qua hình ảnh. Game nhẹ nhàng mang tính giáo dục cao. Tranh thủ học được cả tiếng anh.