Phương tiện giao thông

from , originally released 31st December, 1969

Phân biệt các phương tiện giao thông qua hình ảnh. Game nhẹ nhàng mang tính giáo dục cao. Tranh thủ học được cả tiếng anh.


Recent posts about Phương tiện giao thông