ORD-provet

from Appanero, originally released 26th March, 2010

Här kan du öva inför ORD-delen inför högskoleprovet. App:en slumpar INTE fram svaren, utan är designad för att vara minst lika svår som högskoleprovet....


Recent posts about ORD-provet
discussion by