MyTabu

AIM OF THE GAME
The first team to reach the words to tell your teammates to score to win.

GETTING STARTED
First of all, leave the team and two teams from the setup menu for a unique color, the winning score, fold, while the number and select the settings you like.
The first team to start the game must always be right.

RULES
Well as a player to tell the team when the question choose the word. This player should sit next to the opposite team. Note: One by one, all team members must be the narrator.
Question word tell your teammates, but do not use taboo words.
Taboo words during the game against the team member sitting next to you if you use any of the taboo is a button for button presses and your opponent’s score is written.
Know your team will receive one point for each word.
When time for the device to give the other player will automatically display an intermediate.
————————————
OYUNUN AMACI
Takım arkadaşlarınıza kelimeleri anlatarak kazanma puanına ilk ulaşan takım olmak.

BAŞLARKEN
Öncelikle iki takıma ayrılın ve ayarlar menüsünden takımlarınız için benzersiz birer renk, kazanma puanı, pas geçme sayısı ve süre gibi ayarları seçin.
Oyuna ilk başlama hakkı her zaman birinci takımda olacaktır.

KURALLAR
Sıra takımınızdayken soru kelimesini anlatması için bir oyuncu seçin. Bu oyuncu karşı takımın yanına oturmalıdır. Not: Sırayla tüm takım üyeleri anlatıcı olmalıdır.
Soru kelimesini takım arkadaşlarınıza anlatın, ancak tabu kelimeleri kullanmayın.
Oyun sırasında tabu kelimelerden herhangi birini kullanırsanız yanınızda oturan karşı takım üyesi tabu butonuna basar ve rakibinizin hanesine bir puan yazılır.
Takımınızın bildiği her kelime için bir puan alırsınız.
Süre bitince cihazı diğer oyuncuya vermeniz için otomatik olarak bir ara ekran gelir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>