Memorim

from Lunds Mediabyr� AB, originally released 5th November, 2012

Momorim är ett klurigt spel skiljer sig lite från ett vanligt memoryspel.

Det unika med Memorim är att det inte är två likadana bilder som ska matchas utan två ord som rimmar. Spelkorten har tydliga bilder för att underlätta spelandet för alla barn, även de minsta som inte kan ...


Recent posts about Memorim
discussion by