Lernabenteuer Deutsch: Das Geheimnis der Himmelsscheibe – Serbien

Zajedno sa ekspertom umetnosti Vinsentom Miranom krećeš na uzbudljivi put širom Nemačke.

Da li je pre 4000 godina ukradena stara nebeska mapa iz Nebre, koja je širom sveta poznata kao najstariji opis neba?

Sa ovom avanturom Gete-Instituta možeš da poboljšaš svoje razumevanje čitanja i slušanja nemačkog jezika. Ponavljaš važan rečnik sa nivoa A1 i A2 i vežbaš nemački jezik sa puno dijaloga i kraćim tekstovima sa prazninama.

Igra je idealna za učenika čiji je nivo znanja od A2 pa na dalje. Ne moraš dakle da toliko dobro znaš nemački kako bi otkrio tajnu nebeske mape.

Celokupna igra je podešena kao audio. Na taj način uvek možeš da čitaš i slušaš sve tekstove.
Sve dialoge možeš da klikneš. Odlučuješ, šta se u priči dešava i kada želiš da ponoviš neki tekst, ako nešto nisi razumeo.

U igri vežbaš uobičajene situacije koje mogu da ti pomognu prilikom boravka u Nemačkoj (kako da naručiš i platiš u restoranu, kako da pitaš nekoga kako da stigneš negde, kako da popuniš formulare).

Sve vežbe su ugrađene u jednu uzbudljivu avanturstičku priču. Na ovaj način učenje nije nikada dosadno!

Preko 2 sata pukog vremena za igru.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>