Help Turtle Come Back Home

Bạn hãy giúp những chú rùa nhỏ bị lạc đường về nhà, các chú rùa sẽ cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc may mắn.
You can help small turtles come back home. They will thank much to you. Good luck for you