Finigo

FINIGO is a game of words designed for 2-6 players, where in order to win you must use your imagination. Victory will depend on the ingenuity and creativity of players as well as the adoption of an appropriate strategy to ultimately get more points than your opponents. In FINIGO players become familiar with the word, to which they have to add the appropriate definition.

The aim of the game is to get as many points at the end of a fixed number of rounds.

Players earn points in the following cases:
– selecting the correct answer
– giving the answer, that other players will vote

To effectively pursue to the goal, one should try to create definitions, which for other players would seem to be true, what would encourage them to bet on the given answers.

*******************

FINIGO jest grą słowną przeznaczoną dla 2-6 graczy, w której aby zwyciężyć należy posłużyć się wyobraźnią. Zwycięstwo zależeć będzie od sprytu i pomysłowości graczy, a także przyjęcia odpowiedniej strategii, aby w końcowym efekcie uzyskać więcej punktów niż przeciwnicy. W FINIGO gracze zapoznają się ze słowem, do którego muszą dopisać definicję.

Celem gry jest uzyskanie jak największej liczby punktów po zakończeniu ustalonej liczby rund.

Gracze zdobywają punkty w następujących przypadkach:
– wybierając poprawną odpowiedź
– podając odpowiedź na którą zagłosują inni gracze

Aby skutecznie dążyć do celu należy starać się tworzyć definicje, które innym graczom będą wydawały się prawdziwe, co skłoni ich do typowania na podane odpowiedzi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>