Elektrometal Memo

ELEKTROMETAL MEMO is a game of memory
and being as fast as possible.
You have to match in pairs ELEKTROMETAL S.A. products.

ELEKTROMETAL S.A. company is active in production
of explosion-proof, special and standard lighting equipment
for mining; intrinsically safe loudspeaking systems for mining industry; mining safety equipment, cable box sets.

We have got already over 60 years experience of designing and manufacturing of specialist devices designed for work under difficult and danger circumstances and unfavourable environment.

* Find out more about ELEKTROMETAL S.A.: www.elektrometal.eu

——-

ELEKTROMETAL MEMO jest testem pamięci i szybkości.
W grze należy jak najszybciej połączyć w pary produkty firmy ELEKTROMETAL S.A.

Firma ELEKTROMETAL S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa, gazownictwa i innych gałęzi przemysłu:
* budowa linii technologicznych i obiektów przemysłowych
* dostawa kompletnych maszyn i pozostałych elementów wyciągów górniczych
* modernizacje istniejących wyciągów górniczych
* wizualizacje i sterowanie procesami przemysłowymi
* produkcję urządzeń, maszyn oraz kompleksowych linii dla przemysłu ciężkiego
* systemy automatyzacji procesów technologicznych
* systemy łączności technologicznej
* systemy monitoringu wizyjnego i łączności radiowej
* systemy oświetlenia górniczego i przemysłowego
* punkty redukcyjno-pomiarowe dla gazownictwa
* kotły do ogrzewania domowego
* dystrybutory do autogazu

ELEKTROMETAL S.A. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnych i niebiezpiecznych warunkach.

* Więcej informacji na temat  ELEKTROMETAL S.A.: www.elektrometal.eu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>