Count Coin

สื่อเสริมการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ป.2

เป็นแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการนับเหรียญ
ที่ใช้เพื่อทบทวนความเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยเป็นสื่อที่สร้างขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทน
เพื่อเป็นประโยชน์โดยรวมกับเด็กเยาวชนทั่วไป