Abeceda Deda Zjedla

Abeceda Zjedla Deda – veru tak, slová musia byť pekne usporiadané podľa abecedy. A hlavne čo najrýchlejšie !!!