Πασιέντζα HD

from Tarentola Apps, originally released 11th October, 2012

Η κλασσική ελληνική πασιέντζα που μάθαμε από τους γονείς ή τους παππούδες μας. Ξεκινάμε με 52 κλειστά φύλλα και ανοίγοντας 3 φύλλα κάθε φορά προσπαθούμε να ανεβάσουμ...


Recent posts about Πασιέντζα HD
discussion by