\(^o^)/

from Takeo Fujita, originally released 4th April, 2012

(^o^)/
(^o^)/
(^o^)/
(^o^)/
(^o^)/
こんな感じになるように
タイミングよく止めてね(^o^)/

....(^o^)/
(^o^)/
..(^o^)/
...(^o^)/
.(^o^)/
こんな感じはダメだよ(^o^)/

I LOVE (^o^)/

Available for Free on the App Store

Recent posts about \(^o^)/