Image Slider

Image Slider is classical game. A good game for both children and adult.

Sliding the pice of image to complete the the cute image.

Playing game and compare the time of solving the game with other player with OpenFeint.

Good luck and have fun!
———————————————————-

Trò chơi xếp hình bằng nhựa rất quen thuộc khi còn nhỏ nay đã xuất hiện trên iPhone.

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển các miếng xếp hình để hoàn thành bức tranh cute trong thời gian ngắn nhất.

Chúc bạn chơi game thật vui!