התקיפה באיראן : קרבות מטוסים בדרך לכור הגרעיני

from Joanna Javes, originally released 22nd April, 2013

ראש הממשלה נתן את ההוראה, התקיפה החלה!
המטרה: להגיע לכור הגרעיני במדינת אוייב
אחראים על הביצוע: המלאכים שלנו חיל האוויר הישראלי...


Recent posts about התקיפה באיראן : קרבות מטוסים בדרך לכור הגרעיני
discussion by