Đề. Tướng

Ứng dụng: “Đề. Tướng”

Biết đâu vận may đang ở trước mắt mà bạn không chịu nắm giữ.
Biết đâu những gì mà ứng dụng này tính toán được sẽ cho bạn một con số hợp lý.

Hãy thử với vận may của bạn, nhưng đùng lạm dụng nó.
Hãy xem nó như là một trò giải trí bổ ích và lành mạnh.