Đề. Tướng

from Minh Thanh, originally released 10th September, 2012

Ứng dụng: "Đề. Tướng"

Biết đâu vận may đang ở trước mắt mà bạn không chịu nắm giữ.
Biết đâu những gì mà ứng dụng này tính toán được sẽ cho bạn một con số hợp lý.

Hãy thử với vận may của bạn, nhưng đùng lạm dụng nó....


Recent posts about Đề. Tướng
discussion by