מלך המוחות

from Niv Gutherz, originally released 8th January, 2011

מטרת המשחק: לענות על כמה שיותר שאלות בזמן הקצר ביותר.
כל תשובה נכונה תזכה אותך ב- 100 נקודות. וכל שניה שנותרת לך בשעון מזכה אותך בנקודה נוספת.
ישנם 3 גלגלי הצלה :
....


Recent posts about מלך המוחות
discussion by