Мозайка

from Musala Soft Ltd., originally released 21st December, 2010

"Мозайка" е забавна игра, която има за цел да развие логическо и конструктивно мислене у децата в предучилищна възраст, както и да ги запознае с буквите от българска...


Recent posts about Мозайка
discussion by